Prawdziwy pokój

20.11.2023

“Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję…” – Ewangelia wg. św. Jana 14:27

Niezwykle poruszającym momentem było to, kiedy wysłannicy Izraela i Palestyny podpisywali traktat pokojowy. Czas pokazał, na ile ustalone tam warunki były przestrzegane przez dwa walczące ze sobą od lat narody. Musimy pamiętać, że pokój oznacza coś więcej niż tylko brak konfliktu. Pokój jest związany z pojednaniem między dwoma skłóconymi ze sobą stronami. Pojednanie oznacza stawanie w jedności, zbliżanie się do siebie i uznanie wzajemnej przyjaźni.

W związku z tym warto zauważyć, że prawdziwego pokoju nie będzie, dopóki człowiek nie odnajdzie wewnętrznego pokoju, a to jest nierozłącznie związane z odnalezieniem pokoju z Bogiem. Taki pokój uwidacznia się w osobie Jezusa. Chrystus nie przyszedł na ten świat, aby przynieść pokój w postaci podpisywania traktatów, ale po to by pojednać grzeszników z Bogiem. Wynikiem tego pojednania jest prawdziwy wewnętrzny ład, który prowadzi do życia w pokoju z innymi ludźmi.