BÓG CZY GOTÓWKA?

9.05.2012

Czy kiedykolwiek słyszeliście powiedzenie: „Pieniądze są korzeniem wszelkiego zła”? Czy jest to powiedzenie zaczerpnięte z Biblii? I tu może wiele osób zdziwi się na wiadomość, że Pismo Święte tak w ogóle nie mówi! W Biblii czytamy, że “to miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego rodzaju zła.” Pieniądze nie są ani dobre ani złe. Jednak sam Bóg osądza nasze nastawienie do pieniędzy. Interesuje Go jak nabywasz pieniądze, jak je wydajesz i na którym miejscu znajdują się na twojej liście priorytetów.

Bóg mówi, że musisz zdecydować, kogo będziesz kochał bardziej Boga czy pieniądze? Kiedy wybieramy miłość pieniądza, to może prowadzić do wszelkiego rodzaju kompromitujących decyzji, co w konsekwencji sprawia, że stajemy się słabsi wobec rozmaitych pokus. Słowo Boże ostrzega nas, że jeśli stawiamy pieniądze w hierarchii wartości ponad Boga, wniesiemy dużo niepotrzebnego smutku do naszego życia. Na początku XXI wieku zaobserwować to można było np. z księgowymi i dyrektorami naczelnymi takich spółek jak Tyco, WorldCom i Enron. Oni, wraz ze swoimi rodzinami, pracownikami, akcjonariuszami i dostawcami, ciągle muszą radzić sobie ze smutkiem wywołanym przez miłość do pieniędzy.

Bóg pozwala, abyśmy zarządzali tym, czym On nas zabezpiecza, włączając w to również nasze pieniądze. Bądź ostrożny by nie pozwolić MIŁOŚĆI do pieniądza zawładnąć twoim życiem. Kochaj Boga przede wszystkim zdając sobie sprawę, że wszystko i tak już do Niego należy. Bóg chce, żebyśmy Go kochali i zarządzali mądrze Jego pieniędzmi.