Ci, którzy się wywyższają będą poniżeni

25.07.2013

„...powiadam każdemu spośród Was, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć...” - List św. Pawła do Rzymian 12:3

Pewien brytyjski generał, przebywający na misji w Azji, wydał przyjęcie dla wytwornych gości. Była wśród nich arystokratka z Anglii. Asystent generała posadził ją po lewej stronie gospodarza, podczas gdy miejsce najbardziej zaszczytne przypadało po jego prawej stronie. Arystokratka tłumiła w sobie złość, ale gdy obiad się przedłużał, nie wytrzymała i poskarżyła się generałowi: „Domyślam się, że masz trudności w znalezieniu kompetentnej pomocy do właściwego sadzania gości przy stole”

Gospodarz odpowiedział: „ Ależ skąd. Dla tych, którzy coś znaczą, miejsce nie ma znaczenia, a ci, dla których ma znaczenie, nic nie znacząâ€

Jej ego ucierpiało z powodu wygórowanego mniemania o sobie. Jest to przypomnienie dla nas wszystkich o niebezpieczeństwie dumnej arogancji. Im bardziej nasze wyobrażenie o swojej osobie rośnie ,tym łatwiej życie nas upokarza. Słowo Boże mówi, abyśmy nie myśleli o sobie bardziej wyniośle niż powinniśmy.