Cud stworzenia

17.07.2013

"A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre..." - Księga Rodzaju 1:31

Czyż otaczające nas piękno natury nie jest zadziwijące? Różne programy przyrodnicze ukazują niezwykłość i precyzję, z jaką funkcjonuje nasz świat. Każdy szczegół jest istotny, wszystko w przyrodzie jest zależne od siebie nawzajem, a każda istota unikalna w swej naturze.

Chociaż o Bogu rzadko się wspomina w tym kontekście,to jednak przesłanie biblijne jest jasne. To właśnie Bóg jest największym Artystą, który dokonał dzieła stworzenia. Zawsze, kiedy podziwiamy piękno natury, tak naprawdę oddajemy cześć pięknie przemyślanemu dziełu Stworzyciela.

Czy nie jest to dziwne, że tak często podziwiając majestatyczne widoki, tak rzadko wspominamy Tego, który jest Twórcą niezwykłego cudu stworzenia? Każdy z nas jest kimś unikalnym, a zawdzięczmy to inwencji twórczej Boga, który cieszy się dziełem swego stworzenia. Najlepszym sposobem docenienia stworzenia jest poznanie i rozwijanie więzi ze swym Stwórcą.