Czasy ostateczne

14.06.2014

"W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej..." - Księga Zachariasza 14:4

Wiele się mówi na temat czasów ostatecznych. Półki księgarni są pełne książek dotyczących eschatologii i różnych teorii dotyczących końca świata. Globalne ocieplenie oraz generalnie trudna sytuacja w różnych częściach świata wydają się jeszcze bardziej napędzać różne spiskowe teorie dziejów.

Biblia naucza, że przyjdzie taki czas, kiedy Chrystus powróci na świat. Będą to czasy ostateczne, które zakończą się sądem Bożym nad ludzkością. Każdy człowiek będzie musiał odpowiedzieć przed Stwórcą świata na pytanie, co zrobił z ofiarą Chrystusa w swoim życiu.

Jezus przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie za nasze grzechy. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za to, czy uwierzy w ewangelię głoszoną przez Chrystusa czy nie. Pewnego dnia zostaniemy z naszej decyzji rozliczeni. Jaka jest Twoja decyzja?