CZEGO PRAGNĄ KOBIETY?

23.07.2012

"Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kosciół i wydał zań samego siebie." - Ef. 5:25

Sławny psychiatra Zygmunt Freud powiedział kiedyś: “Wielkie pytanie na które nigdy nie znaleziono odpowiedzi, i na które ja nie mogę odpowiedzieć pomimo 30 lat moich badań nad kobiecą duszą brzmi – 'Czego pragnie kobieta?’” W jednym z popularnych dzienników można znaleźć następującą odpowiedź na to pytanie “Kobiety tak naprawdę pragną czekolady.”

Pismo Święte wskazuje na Bożą odpowiedź. Wszyscy mężowie powinni wiedzieć, że największą potrzebą naszych żon jest poczucie bycia kochaną. Co mamy rozumieć pod pojęciem „bycia kochaną”? Słowo używane w tym kontekście w Piśmie Świętym to agape i oznacza miłość bezwarunkową. Nie chodzi więc tylko o romantyczny wymiar miłości. Miłość agape oznacza kochanie ludzi w taki sposób by zaspokoić ich najgłębsze potrzeby. Niewątpliwie romantyzm jest bardzo istotny dla kobiet, ale aby związek był trwały potrzeba dojrzałej, bezwarunkowej i zaangażowanej miłości.

Pismo Święte wspomina inne cechy, których kobieta pragnie zobaczyć w swoim mężu takie jak cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość. Wszytkie one są ważne i koncentrują się wokół potrzeby bycia kochaną. Faktycznie, kiedy zaczynasz okazywać miłość swojej żonie wszystkie inne cechy wynikają z tego. Tak więc nigdy nie zapominaj o tym, że choć warto od czasu do czasu kupić swojej żonie czekoladki, to nie zwalnia cię od odpowiedzialności ciągłego dążenia do okazywania jej miłości agape.