Czy Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu?

27.05.2012

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani.” - List św. Pawła do Rzymian 8:28

Niektórzy wierzą, iż w Piśmie Świętym jest napisane: „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu ” – ale to szaleństwo! Bóg nie współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy umierają i kończą w piekle!

Biblia uczy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy kochają Boga i żyją zgodnie z Jego wolą. Mamy kochać Boga przez Jezusa Chrystusa i żyć zgodnie z Jego nauczaniem opisanym w Piśmie Świętym. Wiara w to, czego chcemy oraz życie w wybrany przez nas sposób podważa prawdę zawartą w tym wersecie.

Jednakże, gdy kochamy Boga i żyjemy dla Niego, wtedy On czyni dobro chroniąc nas od złego i od cierpienia. W przypadku trudności i niepowodzeń mamy wybór: albo staniemy się zgorzkniali, albo zaufamy Bogu, że wyprowadzi nas z największej rozpaczy i trudności. Mam nadzieję, że zaufacie Bogu nawet, jeśli życie straci dla was sens. Szukajcie dobra, które Bóg może uczynić.