CZY PISMO ŚWIĘTE JEST PRAWDZIWE CZY NIE?

2.05.2013

"Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym." - 2 Piotra 1:20, 21

Czy wierzysz, że Pismo Święte to doskonała prawda? Czy raczej uważasz, że zawiera kilka ogólnych zasad i wytycznych, które mogą być zaadaptowane dla każdego wieku, kultury albo sytuacji? Czy wierzysz, że Pismo Święte to słowo pisane przez Boga? Czy raczej wierzysz, że Pismo Święte to słowa ludzi, którzy byli negatywnie ukształtowani przez kulturę i różne poglądy przez wieki i powinny być dostosowane do epoki nowożytnej? Czy wierzysz, że Pismo Święte jest autorytetem wiary i praktyki? Czy raczej wierzysz, że każda osoba powinna robić to, co czuje, że jest dobre?

Czas na podsumowanie. Albo Pismo Święte jest kompletną, doskonałą prawdą, odpowiednią w każdym czasie, albo jest kłamstwem. Nie ma nic pomiędzy. W tym przypadku nie ma częściowej lub względnej prawdy. Decyzję, którą podejmiesz, co do natury Pisma Świętego ukształtuje wszystko inne, w kontekście tego w co wierzysz na temat Boga, Jezusa, życia i moralności.