Dobrze przeżyte życie

8.07.2012

„Dziedzictwo na początku szybko zdobyte na końcu nie ma błogosławieństwa." - Przypowieści Salomona 20:21

Przekazywanie bogactwa z pokolenia na pokolenie może stanowić zagrożenie.

Ktoś kiedyś napisał: „Najlepszą drogą do zrobienia małej fortuny jest odziedziczenie ogromnejâ.” Biblia mówi, że dobrze postępujemy pozostawiając dziedzictwo naszym dzieciom ale jeśli skupimy się tylko na pieniądzach i materialnej własności, może to spowodować problemy.

W książce A Life Well Spent („Dobrze przeżyte życie”) Russ Crosson napisał, że powinniśmy pozostawić po sobie większy spadek, niż tylko materialny. Musimy pomagać naszym dzieciom budować wiarę i charakter, nauczyć ich ciężkiej pracy i tego, jak mądrze postępować z pieniędzmi. Jeśli skupimy się tylko na posiadaniu, nasi potomkowie będą mieć poważne trudności w najistotniejszych kwestiach, takich jak odpowiedzialność, uczciwość, szczodrość i zaufanie Bogu.

Pragniemy wspierać nasze dzieci, aby zostały raczej wytwórcami niż odbiorcami. Wymaga to wiele miłości, czasu, a przede wszystkim najlepszego przykładu.

Rodzice, jakie dziedzictwo zamierzacie zostawić swojemu potomstwu? Spróbujmy zostawić im coś bardziej cennego niż pieniądze.