JAK POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ?

21.04.2012

Większość ludzi czuje potrzebę modlitwy, ale często jesteśmy niepewni jak to powinno wyglądać. Czasami jesteśmy zbijani z tropu myśląc, że jedynym właściwym czasem czy formą jest modlitwa przed zaśnięciem, bo wielu z nas tak po prostu zostało wychowanych…Jezus pomaga nam uchwycić się ideału poprzez dany nam wzór do naśladowania zwany Modlitwą Pańską. Jego podstawowym zamiarem nie było nakazanie nam recytowania tej modlitwy, ale pomoc w tym jak i na czym skupiać się, kiedy się modlimy. Było nam to dane by nauczyć nas jak rozmawiać z Bogiem – bo właściwie o to chodzi w modlitwie.

Czego możemy się nauczyć z modlitwy Jezusa?

  1. Możemy znać Boga, jako swojego Ojca.
  2. Potrzebujemy poświęcić czas by Go czcić.
  3. Mamy pomodlić się o Jego wolę i błogosławieństwa dla Jego kościoła.
  4. Chcemy modlić się o innych, a także prosić Boga o błogosławieństwo naszych codziennych spraw.
  5. Chcemy prosić, żeby Bóg wybaczył nasze grzechy i pomóc nam wybaczyć innym, którzy zawinili wobec nas.
  6. I chcemy prosić Boga o siłę i moc w opieraniu się pokusom złego.

Wydaje się tego być wiele, ale tak naprawdę w modlitwie można zdziałać o wiele więcej! Możesz wzbogacić swoje życie modlitewne poprzez studiowanie modlitwy Jezusa, której nas nauczył. Bóg, który stworzył wszechświat chce z tobą codziennie rozmawiać. Modlitwa Pańska, która jest naprawdę modlitwą ucznia, to wzór Jezusa pozostawiony dla nas wszystkich.