JAK SŁODKI DŹWIĘK!

24.07.2012

"Wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed PANEM i rzekł: "Kimże ja jestem, PANIE, Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało tego jeszcze było w oczach twoich, Boże, więc dałeś domowi twego sługi obietnice na daleką przyszłość i dałeś mu - I Kron. 17:16-17

Jednym z najbardziej znanych i śpiewanych na całym świecie hymnów chrześcijańskich jest Cudowna Boża łaska. Tekst wydaje się być podsumowaniem chrześcijańskiej drogi odkupienia z grzechów, obrazem łaski Bożej i obietnicy życia wiecznego. Nie dziwi to, że tak często jest śpiewany na pogrzebach, wskazując na żywą nadzieję wieczności. Możesz jescze lepiej zrozumieć prawdziwe znaczenie łaski Bożej kiedy się dowiesz w jakim kontekście hymn ten został napisany. Anglikański duchowny, John Newton, użył hymnu by rozliczyć się ze swoją przeszłością kiedy pracował jako kapitan statku niewolniczego. Nie mógł pomyśleć o niczym bardziej złym niż te czyny, których był częścią, a jednocześnie wyraził swój zachwyt nad cudownością łaski Bożej pomimo jego haniebnej przeszłości. Zauważ pasję, którą wyraża w następujących słowach:

Cudowna Boża łaska twa zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja
Lecz teraz cieszę się
Twa łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam gdzie ojcowski dom.

Wiedz, że skoro Bóg daje możliwość doświadczenia łaski człowiekowi o takiej przeszłości, z pewnością może wybaczyć i twoje grzechy, otwierając bramy do wieczności w oparciu o wiarę w Niego.