Jezus a hipokryzja religijna

3.03.2013

"Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie." - Ewangelia wg. św. Mateusza 6:6

Jednym z często słyszanych zarzutów wobec chrześcijaństwa jest hipokryzja w życiu Kościoła. Wielu ludzi nie wie jednak o tym, że Jezus w swoim nauczaniu piętnował hipokryzję religijną. W swoim najsłynniejszym kazaniu Jezus wyraźnie przeciwstawiał się modlitwie na pokaz, tylko po to aby zrobić wrażenie na innych, nie po to, by oddać Bogu chwałę i zbliżyć się do Niego.

Jezus mówi, że należy szukać czasu i miejsca, aby móc skupić się na budowaniu bliskiej więzi z Bogiem poprzez wyciszenie się przed Nim.

Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że nie można się modlić z innymi. Istotna jest jednak motywacja. Modlitwy, których celem jest zrobienie wrażenia na innych, wcale nie robią wrażenia na Bogu.

Nie rezygnuj więc z Jezusa ze względu na hipokryzję, którą czasami zdarza się zobaczyć w Kościele. Spójrz na nowo na Jezusa poprzez pryzmat Jego nauczania w Piśmie Świętym. Im bardziej będziesz poznawać nauczanie Chrystusa, tym bardziej zobaczysz, jak bardzo przeciwstawiał się hipokryzji.