Klonowanie

28.07.2013

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go.” - Genesis, Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:27

Klonowanie jest jednym z najbardziej niesamowitych osiągnięć nowoczesnej technologii. Pobieranie DNA od jednej osoby i umieszczanie go w ciele drugiej to ogromny postęp w dziedzinie medycyny, ale i przerażająca wizja przyszłości.

W 1932 roku została wydana książka Aldous’a Huxley’a „Nowy, wspaniały świat”. Chociaż jego dziadek i brat byli światowej sławy naukowcami, Huxley obrał inną drogę. W swojej książce przewiduje, że społeczeństwo na całym świecie będzie miało jeden rząd, który współpracując z nauką, zdecyduje o losie ludzi przez niego stworzonych. To był rok 1932. Cóż za intuicja! Dziś bardzo szybko zmierzamy właśnie w tym kierunku.

Rozważania Huxley’a powoli stają się rzeczywistością. Zadaniem nauki nie jest zabawa w Boga. On ma własny, niepowtarzalny plan względem każdej żyjącej istoty. Dlatego stworzenie człowieka wolałbym zostawić w rękach Boga, nie nauki.