„Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.”

4.05.2013

Pierwszy List św. Jana 2:22 - 1 Jan. 2:22

Kto twoim zdaniem jest największym znanym mówcą, z przeszłości bądź współcześnie? Czy ktoś taki jak Jan Paweł II, Martin Luther King, Billy Graham? W Biblii jest mowa o wielkim mówcy, który pojawi się w czasach ostatecznych. Ta osoba przyjdzie z pokrętnym poselstwem i złudnym programem. Nazywa się antychryst.

Będzie światowym przywódcą, nadzwyczajnie utalentowanym i charyzmatycznym. Będzie sprawiał wrażenie, iż jest dobrym człowiekiem niosącym światu jedność, podczas gdy w rzeczywistości będzie on wcieleniem zła. Będzie wzbudzał pragnienie światowego pokoju i dobrej koniunktury. Wsłuchajcie się jednak dobrze w jego słowa, aby uniknąć sprowadzenia na manowce przez kogoś tak podstępnego i złego jak antychryst. Nie spodziewajcie się, że przybędzie z rogami i widłami. Oceńcie, co mówi o Jezusie, ponieważ to zadecyduje o tym, czy jest on prawdziwym antychrystem.