Myśl dnia

„nastawiając ucho na mądrość i zwracając serce do rozumu”Przypowieści Salomona 2:2

Mężowie okazują miłość poprzez zrozumienie

Słowo Boże nakazuje mężom, aby kochali swoje żony. Jedynym sposobem okazywania miłości, o którym mówi nam Biblia, jest zrozumienie. W dzisiejszych czasach większość mężczyzn ma z tym trudności. Rozumienie naszych współmałżonek nie jest naszą mocną stroną.

Przez wiele lat moja żona dzieliła się ze mną swoimi problemami. Myślałem, że szuka sposobu ich rozwiązania i, jak idiota, próbowałem jej pomóc. Ona dawała mi odczuć przygnębienie sytuacją a ja dziwiłem się, po co prosi mnie o radę.

Patrzyła na mnie jak na głupca. I naprawdę nim byłem. Wiele lat zajęło mi uzmysłowienie sobie, że żona nie chce porady ani rozwiązania problemów, pragnie tylko zrozumienia, kogoś, kto jej wysłucha, empatii. Teraz już idzie mi lepiej.

Mężowie, czy okazujecie swoim żonom zrozumienie? Może to nie jest to waszą mocną stroną, ale w ten sposób dajecie im odczuć, że je kochacie.

Druk