MIŁOŚĆ AGAPE


27.07.2014

"Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej." - 

2 Tes. 3:5

Prawdopodobnie słyszałeś już termin 'miłość agape’ ale nie do końca może być on przez wielu zrozumiany. Czym tak naprawdę jest miłość agape? Czym się różni od innych możliwych sposobów używania słowa miłość?  Najpierw zobaczmy czym nie jest.  To na pewno nie jest romantyczna miłość, ponieważ ludzie wszystkich wyznań (także niewierzący) doświadczają romantycznej miłości.  To nie jest miłość braterska, gdzie masz naturalną chemię z drugą osobą.  Terroryści i członkowie mafii doświadczają miłości braterskiej. A to z pewnością nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem!

 Miłość Agape to miłość bezwarunkowa. To jest wybór, którego dokonujemy by kochać inną osobę niezależnie od tego czy będzie ona nas kochać czy też nie.  To oznacza, że będziesz kogoś kochać nawet, jeśli on jest twoim wrogiem!   Miłość Agape nie jest oparta w ogóle o emocje.  Faktycznie, to może być nawet przeciwstawne do wszystkich emocji.  To jest akt woli.

 Miłość Agape przedstawia rzeczywiste wyzwanie dla nas chrześcijan.  Trudno jest wydobyć z siebie takie uczucie wobec kogoś, kto tego nie odwzajemnia czy też nie reaguje w sposób tak jakbyś tego chciał. Każdy z nas będzie miał pewne osoby – nawet w kościele – których obdarzenie miłością nie będzie wcale takie proste.  Pomimo to słowo Boże jest bardzo jasne: Umiłowani, kochajmy siebie nawzajem, bo miłość od Boga pochodzi.  To jest przykazanie Pana Boga abyśmy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa kochali innych miłością Agape tak jak on kocha nas również miłością AGAPE!