Modlitwa

8.11.2012

"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu." - List św. Pawła do Filipian 4:6

Większość ludzi regularnie się modli. Tak naprawdę wszyscy tego potrzebują. Rzeczywistość jest jednak taka, że wiele osób czuje się zawiedzionych modlitwą. Modlimy się, a nie otrzymujemy tego, o co prosimy. Odpowiedź na to ,dlaczego tak się dzieje ,możemy znaleźć w Piśmie Świętym: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz.”

W modlitwie nie jest ważne tylko to ,by prosić Boga o to, czego my sami chcemy.Istotniejszym jest, by odkryć to ,czego Bóg od nas chce i odnależć siłę do wprowadzenia w życie Bozej woli. Modlitwy ukierunkowane na to, by zbliżyć się do Boga, poznać Go bardziej i czynić Jego wolę- przynoszą niezwykłe rezultaty. Takie modlitwy otwierają nas na możliwość doświadczania i poznawania Boga.

Jak wygląda Twoje życie modlitewne? Czy czujesz się spełniony czy zawiedziony? Pamiętaj, motywacja Twojego serca jest w tej kwestii kluczowa. Poświęć teraz chwilę, aby się modlić i szukać Bożej woli.