MODLITWA I ZDROWY KOŚCIÓŁ

18.05.2012

"Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie... " - Dz. Ap. 1:14a

Aby wrastać w swojej duchowej więzi z Chrystusem, potrzebujesz przyłączyć się do solidnego, zdrowego kościoła. Jak możesz zidentyfikować zdrowy Kościół? Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie takiego jest ten, który jest osadzony solidnie w modlitwie. To jest decydujący wskaźnik zdrowego Kościoła, ponieważ Kościół chrześcijański faktycznie zaczął się od spotkań na modlitwę. Po zmartwychwstaniu Chrystusa, Chrystus spędził 40 dni ze swoimi uczniami wyjaśniając im, czym powinna być misja Kościoła. Zanim wstąpił do nieba, Jezus powiedział im, aby pojechali do Jerozolimy i czekali na Niego w górnej izbie. Byli tam przez dziesięć dni – w tym czasie prosili o Boże kierownictwo i czekali na aby ich poprowadził. Bóg odpowiedział potężnie z nadejściem Ducha Świętego. Kościół faktycznie powstał od spotkania modlitewnego w oczekiwaniu na Boga.

Przez całe Pismo Święte, widzimy, że Jezus był wyraźnie nauczał by Jego dom był domem modlitwy. Przez całą Jego misję na ziemi, Jezus regularnie spędzał czas w modlitwie, dając przykład swoim naśladowcom. Jezus także nauczył nas jak się modlić. Jego Kościół był oparty na modlitwie. Możesz więc znaleźć zdrowy Kościół przez obserwację jak naśladuje on przykład Jezusa. Punkt startowy zdrowego Kościoła zaczyna się od modlitwy.