Modlitwa o twoje dzieci

10.06.2014

"Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić Boga ,abyście doszli do pełnego poznania Jego woli..." - List św. Pawła do Kolosan 1:9

Potrzebujemy się modlić o nasze dzieci. Oto kilka pomysłów jak na podstawie Pisma Świętego można się modlić o swoje pociechy:

* Módl się o to, aby twoje dzieci wzrastały w poznawaniu Boga. Większość rodziców ma nadzieję, że ich potomkowie będą szczęśliwi i osiągną sukces, ale spełnione życie znajduje swe najgłębsze źródło w poznawaniu Boga. Bez Niego ludzie doświadczają poczucia pustki i braku spełnienia.

* Módl się o to, aby twoje dzieci żyły godnie. To w praktyce oznacza życie, które wywiera wpływ ku dobremu. To wymaga kształtowania chrakteru i postawy miłości wobec innych ludzi.

* Módl się o to, aby twoje dzieci umiały czerpać siłę z mocy Bożej. Świat, w którym żyjemy ,jest pełen pokus i zła. Dzieci coraz bardziej znajdują się pod wpływem róznych mediów, gier i zabaw, które nie zawsze są dla nich bezpieczne. Potrzebują kształtowania w Bożej prawdzie, by umieć się przeciwstawić złym wpływom.

* Dziękuj Bogu za swoje dzieci. Każde z nich jest unikalnym Bożym stworzeniem.

Wszycy potrzebujemy się modlić o nasze dzieci. Mam nadzieję, że te myśli będą w procesie modlitwy pomocne.