NAUKA KONTRA BIBLIA

30.03.2012

Oto coś co wzbudza moje zainteresowanie w księdze Izajasza. Była ona napisana 2700 lat temu. Dlaczego to tak zdumiewa? Ponieważ w 700 p.n.e. konwencjonalna mądrość zakładała, że ziemia była płaska. Był to powszechny pogląd promowany przez ówczenych intelektualistów. Jedną z teorii było to, że ziemia opierała na plecach olbrzymiego żółwia. Na czym z kolei stał żółw nigdy nie było zbadane.

Pomimo faktu, że cała ludzkość była przekonana o płaskości Ziemi, zauważ wiersz w Ks. Izajasza 40:22: Siedzi nad okręgiem ziemi…

Słowo „okrąg” nigdy nie byłoby użyte jeśli śmiertelnik pisałby tę księgę we własnej mądrości. Bóg zainspirował człowieka, który ją napisał zapewniając, że Biblia była poprawna w jego terminologii. Biblia jest w stanie obronić się naukowym wyzwaniom. Faktycznie, nauka nigdy w wiarygodny sposób nie podważyła autentyczności posłannictwa biblijnego.