Myśl dnia

“Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu…”Kol. 3: 13a

ODNAJDOWANIE POKOJU POPRZEZ WYBACZANIE

W swojej książce “Being the Body”, Chuck Colson odwołuje się do nadprzyrodzonego aktu przebaczenia. Rusty brutalnie zabił kilku ludzi i siedział w celi skazańców czekających na wyrok śmierci. Oczekując na swój los, uwierzył w Boga i natychmiast zaczął wrastać w Chrystusie. Wysłał listy do rodzin swoich ofiar, przepraszając ich za jego karygodne działania prosząc o przebaczenie. Około roku później, jedna z rodzin umówiła się na spotkanie z nim. Możecie sobie wyobrazić napięcie, przed jakim stanął Rusty spotykając się z rodziną jednej z ofiar. Możecie także wyobrazić sobie jego zaskoczenie, kiedy ojciec ofiary powiedział, “Przez lata nienawidziłem ciebie. Ale kiedy zrozumiałem, że Chrystus wybaczył mi wszystkie moje grzechy, wiedziałem, że nie miałem żadnego innego wyboru jak tylko by wybaczyć także tobie. Jesteśmy dzisiaj tutaj by ciebie poinformować, że wybaczamy ci.”

Chwila, moment! Przecież to nie jest naturalne! To jest nadprzyrodzone – niezwykła moc Jezusa. To jest duch chrześcijaństwa – chęć by wybaczyć innym, którzy nie zasługują na nasze przebaczenie. To jest dokładnie to, co Bóg robi dla nas. On wybacza nam przez krzyż nawet, jeśli zupełnie na to nie zasługujemy.

Wierząc w to osiągamy pokój z Bogiem. I ten pokój daje nam pragnienie by być w pokoju z innymi – poprzez wybaczenie.

Druk