OJCZE NASZ

19.07.2012

"Ojcze nasz, który jesteś w niebie święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje..." - Łk. 11:2

Kiedy Jezus nauczał jak się modlić pierwszą rzeczą którą zrobił było wskazanie na to jak mamy się zwracać do Boga. Mamy mówić się do Niego „Ojcze.” To jest bardzo osobisty sposób zwracania się do Boga! Przez używanie tego określenia, Jezus pokazuje jak mamy myśleć o Bogu. Dla niektórych to jest trudne, ponieważ ich ojcowie ziemscy nie wzbudzają pozytywnych skojarzeń. Jezus jednak myśli o „Ojcu” mając obraz prawdziwego ojcostwa. Nie jest On zimnym i odległym bóstwem, ale tym który pragnie bliskiej więzi z każdym z nas. Co więc oznacza bycie dobrym ojcem?

* To oznacza, tego który się troszczy. Jest to ktoś kto dba o swoją rodzinę i zaspokaja jej potrzeby. Jest on więc odpowiedzialny i godny zaufania.
* Ojciec jest też opisany jako obrońca. Każda rodzina chce ojca, który jest silny, szczególnie w obliczu przeciwstawiania się złu lub stawiania czoła wszelkim niebezpeczeństwom zagrażającym dzieciom.
* W końcu, mówi On o ojcu jako o strażniku wartości, charakteru i ducha rodziny.

Tego uczy nas Jezus używając określenia „Ojcze.” Bóg jest tym, który się troszczy. On jest obrońcą i strażnikiem. Krótko mówiąc, Bóg nie jest dobrym ojcem, On jest Doskonałym Ojcem – przykładem dla każdego ojca ziemskiego.