Posłuszeństwo

27.07.2013

„Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w Miłości jego” - Ewangelia św. Jana 15:10

Rodzice, co jest dla Was najlepszym dowodem miłości Waszych dzieci? Fakt, że dzieci mówią, że Was kochają? To jest cudowne, ale nie stanowi dowodu. Tak naprawdę potwierdzają to wtedy, kiedy was słuchają.

Wielu ludzi mija się z prawdą. Mówią, że kochają Boga, może nawet regularnie chodzą do kościoła, ale w ich życiu nie odnajdujemy wielu dowodów na prawdziwą miłość do Pana.

Ostatni sondaż pokazuje, że 80% Amerykanów uznaje Biblię za natchnione Słowo Boże. Jednakże z tego samego badania wynika, że ponad 70% z nich uważa, iż każdy musi sam zdecydować, co jest dla niego dobre a co złe. Wniosek z tego taki, że ludzie mówią jedno a robią drugie.

Jezus powiedział: „Jeśli mnie kochacie, przestrzegajcie moich przykazań.” Dowodem naszej miłości jest chęć słuchania Boga i wypełniania Jego nakazów. Czyż nie cieszysz się, gdy twoje dziecko jest Ci posłuszne? Podaruj Bogu taką samą radość. Bądź Mu wierny, ponieważ bardzo tego chcesz. Kochaj Go tak, jak chciałbyś być kochany przez własne dzieci.