Prawda

1.08.2013

"Odpowiedział Jezus: '...każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.'" - Ewangelia wg św. Jana 18:37

Wiosną 2001 roku zderzenie amerykańskiego samolotu szpiegowskiego z chińskim samolotem rejsowym spowodowało wzajemne oskarżanie się władz obu krajów. Dwa rządy, dwa narody, a każdy miał całkowicie inny pogląd na prawdziwy przebieg wydarzeń.W świetle definicji prawdy jako takiej, oba państwa mogły się mylić.

Wiele osób,wyznawców różnych religii, jest zwolennikami uniwersalizmu idei zakładającej, że wszystkie wierzenia są równie ważne, i każdy może dostać się do nieba własną drogą.

Ale rozważcie to, że Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Każdy, kto przybywa do Ojca mego, przybywa przeze mnie. Jeśli każda religia jest właściwą drogą do Boga, oznacza to, że Jezus nie mówił prawdy. A jeśli nie mówił prawdy, nie jest jedyną drogą. Prawda oznacza w tym wypadku to, że jakieś stwierdzenie jest prawdziwe, a uzasadnienie przeciwne do niego jest fałszywe.

Tak więc, albo prawdą jest Chrystus, albo uniwersalizm. W co wierzycie? Ja wierzę w Jezusa i Jego Słowo.