Prawda czy Konsekwencje

2.08.2013

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." - Pierwszy List św. Jana 1:9

We wczesnych czasach telewizji można było obejrzeć widowisko pt.: „Prawda lub Konsekwencje.” Konkurenci musieli odpowiedzieć prawidłowo na pytania, a jeśli tego nie zrobili, ponosili niemiłe konsekwencje.

Biblia jest księgą prawdy i konsekwencji. Ukazuje rzeczywistego Boga i daje wskazówki ,jak żyć. Bardzo jasno określa następstwa wynikające z ignorowania Bożej nauki. Opowiada także o ludziach, którzy nie słuchali Pana i dotkliwie odczuli skutki swojego nieposłuszeństwa.

W Piśmie Świętym możemy także przeczytać o tym, że Bóg dał nam wszystkim możliwość ucieczki przed konsekwencjami grzechu. Jezus Chrystus, poprzez Swoje doskonałe życie i ofiarną śmierć, zapłacił za nasze winy. On nie będzie usuwał następstw naszego złego postępowania na ziemi, ale nam wybaczy i przekreśli konsekwencje naszego grzechu w niebie.

Oto wielkie pytanie waszego życia: „Będziecie wierzyć w prawdę, czy staniecie wobec konsekwencji?” Decyzja należy do was.