Prawda czy Konsekwencje

28.06.2013

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." - Pierwszy List św. Jana 1:9

We wczesnych czasach telewizji można było oglądać widowisko pt.: „Prawda lub Konsekwencje”. Konkurenci musieli odpowiedzieć prawidłowo na pytania, bo w przeciwnym razie musieliby ponieść niemiłe konsekwencje.

Biblia jest księgą prawdy i konsekwencji. Mówi prawdę o Bogu i o tym jak żyć. Bardzo jasno określa konsekwencje ignorowania Boskiego nauczania. W Biblii czytamy o ludziach, którzy nie byli posłuszni Boskim wskazówkom, a także o tragicznych skutkach niestosowania się przez nich do tych wskazówek.

Możemy także przeczytać o tym, że Bóg dał nam wszystkim możliwość ucieczki przed nieuchronnymi konsekwencjami grzechu. Jezus Chrystus, poprzez Swoje doskonałe życie i ofiarną śmierć, zapłacił cenę za nasze grzechy. On nie będzie usuwał konsekwencji naszego złego postępowania tutaj na Ziemi, ale nam wybacza i usuwa wieczne konsekwencje naszego grzechu.

Oto wielkie pytanie waszego życia: „Będziecie wierzyć w prawdę czy staniecie wobec konsekwencji?” Decyzja należy do was.