Prawdziwy skarb

16.07.2013

"Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze." - Ewangelia wg. św. Łukasza 12:34

W ostatnich miesiącach jesteśmy zalewani informacjami na temat światowego kryzysu finansowego. Wielkie instytucje, banki i fundusze uważane dotąd za stabilne na rynku finansowym z dnia na dzień ogłosiły bankructwo. Odbiło się to szerokim echem na całym świecie. Okazuje się, że wobec tych zmian na rynku światowym większość Polaków również obawia się o swoją przyszłość i o to, gdzie lokować swoje fundusze, aby były bezpieczne.

Ważne jest to, na jakim fundamencie budujemy nasze życie i przyszłość. Jezus nauczał, że tam gdzie jest nasz skarb, tam będzie i serce nasze.

W języku biblijnym serce jest centrum naszego istnienia i wyraża naszą tożsamość. Serce jest ośrodkiem podejmowania decyzji i siedliskiem osobowości człowieka. Inaczej mówiąc, to właśnie ono sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy.

Mając to na uwadze, warto się zastanowić, czym jest pochłonięte nasze serce. Jeśli nasz skarb jest we właściwym miejscu, żaden kryzys nie będzie dla nas zbyt straszny. Najcenniejszym skarbem jest wiara w Boga, który nigdy nas nie opuszcza i wzmacnia nasze serce nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Gdzie jest Twój skarb?