PRZEBACZENIE

26.03.2012

Czy kiedykolwiek zauważyłeś obecność słowa „jak” w Modlitwie Pańskiej? „I odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.” Czy widzisz to teraz? Słowo “jak” sugeruje, że nie możemy doświadczyć przebaczenia dopóki sami nie ofiarujemy go innym. W przypadku gdybyśmy nie zwrócili uwagi na słowo “jak”, Jezus podkreśla to co ma na myśli w następnym wersecie: Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt. 6:15).

Trudno jest wybaczyć komuś kto źle cię potraktował, powiedział złe rzeczy o tobie lub rozbił twoją rodzinę. Wymaga to Bożego działania aby móc naprawdę zaoferować przebaczenie ludziom, którzy głęboko cię zranili. Bóg jednak nakazuje nam by tak zrobić, a On nigdy nie wymaga od nas zrobienia czegoś do czego nas wcześniej nie uzdolnił.

Poświęć chwilę i módl się do Boga by dał ci siłę aby wybaczyć tym, którzy cię zranili. Nie tylko Bóg da ci siłę by tak zrobić, ale też uzdolni cię w nadprzyrodzony sposób by ich kochać, pomimo tego, że nienawidzisz tego, co tobie zrobili. Zapamiętaj, gorycz to trucizna, którą połykamy, mając nadzieję na śmierć drugiej osoby. Pozwól wyzwolić się od tego strasznego ciężaru poprzez doświadczanie oczyszczającej mocy przebaczenia.