SAUL DO PAWŁA

17.04.2012

Należał do najgorszego rodzaju terrorystów. Był terrorystą religijnym. Namawiał ludzi ,którzy, tak jak on, nie wierzyli w Boga, do zabijania i wyrządzania krzywdy innym. Był człowiekiem błyskotliwym, wykształconym oraz ambitnym. Samo napomknięcie jego imienia wzbudzało respekt u ludzi, którzy byli tak samo niewierzący, jak on.

Pewnego dnia, gdy realizował kolejny spisek, zatrzymała go moc, o której istnieniu nawet nie wiedział. Bardzo go to przeraziło. Siła ta miała na niego tak potężny wpływ, że zarzucił plany następnych ataków. Terrorysta miał na imię Saul. A osobą, która była w posiadaniu tak potężnej mocy, był Jezus.

Tego dnia miłość Chrystusa przemieniła przestępcę Saula – zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Jezus zmienił mu imię i nazwał go Paweł. Bóg z kolei sprawił, że stał się on największym teologiem i misjonarzem, jaki istniał w historii kościoła. Pan jest w stanie, przemienić każdego, kto jest wrogo nastawiony do Niego i do Jego Kościoła – nawet terrorystę religijnego. Bóg może zmienić serca grzeszników ,nawet takich jak Ty czy ja.