SŁOWO NA TEMAT UWIELBIENIA

4.07.2012

“Pójdźcie, pokłońmy się.” - Psalm 95:6

Uwielbienie jest najbardziej znanym sposobem oddawania czci Bogu w naszym Kościele. Módlmy się o to, aby niedzielne nabożeństwo przeżyć w skupieniu i żeby było ono dla nas najbardziej znaczącym momentem w tygodniu.Pamiętajmy,że jest to czas, kiedy wszyscy chrześcijanie ładują swoje baterie, jest to też czas przeznaczony dla ludzi poszukujących Boga.

Duński filozof z XIX wieku, Soren Kierkegaard, wyjaśnił kiedyś jedno z najbardziej mylnych przekonań, dotyczących oddawania czci Bogu. Porównał nabożeństwo do przedstawienia teatralnego: „Gdy myślimy o oddawaniu czci Bogu z założeniem, że kaznodzieja i inni usługujący to artyści, Bóg jest tematem spektaklu, a my – wierni jesteśmy tylko widownią… to jest to jakieś straszne nieporozumienie”.

Kierkegaard opisuje inną postawę, w której to najważniejszy jest odbiorca, a uwaga koncentruje się nie na oddawaniu czci, ale na braniu. Dalej filozof stwierdza: „Autentyczne, chrześcijańskie oddawanie czci Bogu, opiera się na zgoła innym podejściu. To my – wierni jesteśmy artystami, kaznodzieje i usługujący w kościele są reżyserami przedstawienia, a Bóg jest widownią.”

Kiedy więc następnym razem będziesz oddawał cześć Bogu, spróbuj zrobić to z tej drugiej perspektywy. Może wtedy będzie to dla ciebie głębsze przeżycie.