Myśl dnia

„A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy”Ewangelia wg św. Łukasza 6:31

Sprawowanie opieki nad rodzicami

Jest niewiele większych wyzwań we wzajemnych stosunkach między rodzicami i dziećmi niż sprawowanie opieki nad rodzicami. To wyzwanie pociąga za sobą odwrócenie ról, czego nie chcą ani rodzice ani dzieci. A mimo to jest to sposób uszanowania naszych rodziców. Jest to dbałość o nich, kiedy już nie są w stanie dbać o siebie samodzielnie.
Jednakże w pewnym momencie pojawiają się trudne pytania. Kiedy dorosłe dziecko powinno się zacząć opiekować rodzicami? Czy rodzice powinni mieszkać z dorosłymi dziećmi czy raczej po sąsiedzku? Nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania, ale mam kilka sugestii dla pytania: „ Jak możemy najlepiej zadbać o potrzeby naszych rodziców by wyrazić dla nich szacunek?”

• Oddajemy szacunek naszym rodzicom, kiedy przedkładamy ich potrzeby nad to, czego oni lub my chcemy.
• Nasi rodzice potrzebują od nas czasu, miłości i poświęcenia – tego, co dali nam, kiedy byliśmy dziećmi.
• Tak jak my sprawujemy opiekę nad naszymi starzejącymi się rodzicami, tak nasze dzieci nauczą się troszczyć się o nas, kiedy już nie będziemy w stanie sami o siebie zadbać.

Sprawowanie opieki nad naszymi rodzicami rodzi długoterminowe konsekwencje dla naszej rodziny, naszego narodu i nas samych.

Druk