Myśl dnia

"Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem..." - List do Hebrajczyków 1:5

Stwórca i Jego dzieło

Stwórca wszechświata przyszedł na świat w postaci jednego ze swoich stworzeń – człowieka – po to aby móc w doskonały sposób komunikować się z ludzkością. Jezus tak samo jak my wszyscy posiadał ciało, osobowość i doświadczał ograniczeń ludzkiej natury tak ,abyśmy Ty i ja mogli dzisiaj zrozumieć, jak możemy żyć w wolności poprzez osobistą więź z Bogiem.

To jest przesłanie Świąt Bożego Narodzenia. Bóg zdecydował się na objawienie siebie światu poprzez posłanie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczynamy rozumieć to, że Bóg, Stworzyciel wszechświata, uniżył samego siebie, by stać się człowiekiem dla naszego zbawienia, wtedy Święta Bożego Narodzenia stają się wielką celebracją wdzięczności za ten niezwykły cud.

Druk