Myśl dnia

“Czcij ojca twego i matkę twoją…”Księga Wyjścia 20:12

Szacunek dla matki i ojca

Jednym z przykazań Bożych jest to ,aby czcić ojca swego i matkę swoją. Można to zaobserwować w trzech etapach budowania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi:

1. Kiedy dziecko jest wychowywane w domu rodzicielskim jest powołane do posłuszeństwa. Rodzice muszą uczyć swoje dzieci posłuszeństwa i szacunku do rodziców.

2. Drugi etap zaczyna się, gdy dzieci wkraczają w wiek dorosłości. Już nie są zależne od swoich rodziców w wymiarze materialnym, ale nadal są powołane do tego,by okazywać im szacunek. To jest zwykle najdłuższy etap.

3. Trzeci etap okazywania czci swoim rodzicom wyraża się w trosce o nich w okresie ich starości. To jest trudny czas ,kiedy rodzice zaczynają polegać na wsparciu i pomocy swoich dzieci i w pewnym sensie zamieniają się rolami.

Posłuszeństwo, szacunek i troska – trzy etapy okazywania czci swoim rodzicom. Dobro całej rodziny zależy od posłuszeństwa temu przykazaniu Bożemu.

Druk