TERMOMETR CZY TERMOSTAT?

27.04.2013

“A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” - Pierwszy List Św. Jana 5:5

Zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą pomiędzy termometrem, a termostatem?
Termometr zmienia się w zależności od warunków pogodowych – reaguje.
Termostat zmienia panujące warunki – reguluje.

Tak samo można powiedzieć, o sposobie, w jaki ludzie reagują na zmiany zachodzące w ich życiu. Niektórzy, pozwalają na to, aby to okoliczności nimi kierowały – wtedy często czują się jak ofiary. Inni z kolei, wiodą bardziej unormowane życie. Pomimo, iż warunki nie zawsze są sprzyjające, ciągle pokonują przeciwności losu. Radzą sobie, wierząc, że te niesprzyjające okoliczności nie są w stanie ich pokonać.

A czym ty jesteś? Termometrem, który to raz jest w górze, a raz na dole? A może termostatem, silnym i niczym niewzruszonym?

Okazało się, że ludzie, którzy mają silny związek z Jezusem Chrystusem, doświadczają tej wielkiej mocy i wewnętrznego spokoju niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdą. Nie postrzegają siebie jako ofiary, lecz zawsze jako osoby, którym uda się odnieść sukces. To jest ten prawdziwy klucz, który prowadzi do szczęśliwego życia.