TRÓJCA

14.04.2013

"Potem rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi." - Gen. 1:26

Trójca Święta to teologiczny termin opisujący Boga jako trzy osoby w jednej. Termin ten nigdy nie jest wspominany w Biblii, ale jego koncepcja zawarta jest na stronach Starego i Nowego Testamentu.

Już w pierwszym rozdziale Biblii Bóg mówi: “uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas…” Do kogo, jak myślisz, odnoszą się słowa „Nas” i “Nasz”? W Piśmie Świętym nie ma żadnych wskazań, aby Bóg był żonaty, więc to nie jest jego żona. Aniołowie “nie tworzą”, ponieważ są stworzeniem Boga. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. To jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Kiedy Jezus, Syn, był ochrzczony, słowo Boże mówi nam, że Bóg, Ojciec, przemówił z Nieba słowami: “To jest mój syn. Jestem z Niego dumny.” (Osobista parafraza) Wtedy, Bóg (Duch Święty) zstąpił na Niego w formie gołębicy. Cała trójka tam była; jeden Bóg. Jest to tajemnica, której nasze ograniczone ludzkie umysły mają trudność w zrozumieniu. Ale to właśnie ta Trójca Święta, Bóg jako trzy osoby w jednej, napełniają nas zachwytem nad niewytłumaczalnością wielkości Boga.