Myśl dnia

„Błogosławieni cisi, albowiem to oni posiądą ziemię”Ewangelia św. Mateusza 5:5

Władza

Czy masz władzę?

Czy jej chcesz?

Do czego jesteś zdolny, aby ją zdobyć?

Nadużywanie władzy to stały element otaczającej nas rzeczywistości. Ludzie potrafią poświęcić wszystko, aby ją zdobyć, a potem utrzymać. Ileż to związków się rozpadło, ponieważ jedna z osób wykorzystywała swoją silniejszą pozycję? Ile rozczarowania i bólu można by uniknąć, jeśli ludzie potrafiliby właściwie używać swojej władzy?

Osobą posiadającą największą władzę na świecie był Jezus Chrystus. Pokazał nam, jak powinno się jej używać. Chociaż mógł rządzić, wolał służyć. Oddał swoje życie umierając na krzyżu. Wypełnił swoje powołanie i zbawił cały świat.

Dzięki Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu możemy czerpać z Jego siły i służyć dobru wszystkich. W dzisiejszych czasach to prawdziwa władza!

Druk