Wspomóż mnie w mym modlitewnym życiu

30.05.2012

„A wy tak się módlcie…” - Ewangelia wg św. Mateusza 6:9

Ludzie często pytają mnie o modlitwę. Jezusa pytali Jego uczniowie, w jaki sposób powinni się modlić, ponieważ widzieli jak On się często oddalał, aby się pomodlić. Oto w skrócie, co im odpowiedział Jezus:

Zwracajcie się do Boga jak do Ojca. Przez Jezusa możemy poznać Boga osobiście jako naszego Ojca. Jako ucieleśnienie idealnego Ojca.

Chwalcie Pana. Chwalcie imię Jego i charakter. Nasze problemy wydają się malutkie, jeśli pamiętamy o tym, jak wielki i wspaniały jest Bóg.

Módlcie się by Jego wola się wypełniła. Najpierw módlcie się za siebie, a potem za innych.

Zwracajcie się do Pana z problemami dnia codziennego. Bóg chce dać nam to, czego potrzebujemy. Jednakże nie należy mylić tego, czego potrzebujemy z tym, czego chcemy.

Wyznajcie wasze grzechy. Proście Boga o przebaczenie i Jego pomoc w przebaczeniu tym, którzy nas krzywdzą.

Proście o ochronę i siłę w obliczu pokusy i zła.

Jezus uczy podstaw modlitwy. Znajdźcie spokojne miejsce i spróbujcie się pomodlić. Pamiętajcie, że im więcej się modlicie, tym lepiej wam to wychodzi.