Myśl dnia

“I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.”I Tym. 6:6

ZADOWOLENIE Z POBOŻNEGO ŻYCIA

Czy chciałbyś być bogaty? Pewnie każdy odpowiedziałby twierdząco na tak zadane pytanie. Popatrzmy jednak na Bożą definicję bogatego człowieka. Słowo Boże tłumaczy to w taki sposób, że jeżeli chcesz być bogaty z wiecznej perspektywy to żyj w pobożności. Nie zrób teraz błędu czując, że możesz żyć pobożnie starając się być religijnym, dobrym czy wykonując te wszystkie rzeczy, które powinieneś robić w kościele. Zdaj sobie sprawę, że pobożność to produkt uboczny płynący z osobistej więzi z Jezusem Chrystusem.

Pobożność wydobywa się z rosnącej bliskości z Chrystusem tak, że Jego Duch zaczyna doradzać i przekonywać nas przez Słowo Boże by żyć życiem, które coraz bardziej podoba się Jemu – życiem, które porusza się w Nim.

Pobożność ma być naszym podstawowym celem, kiedy przychodzi do myślenia o pieniądzach i bogactwach. Pieniądze nie mają żadnego trwałego znaczenia w przeciwieństwie do pobożności. Bóg mówi, że kiedy żyjesz pobożnym życiem, to jest życie wielkiego zysku. Nie ma żadnego finalnego znaczenia w pieniądzu, ale jest ostateczne znaczenie w posiadaniu pobożnego życia w Panu Bogu. Nigdy tego nie stracisz! Oczywiście możesz zbłądzić przed Bogiem, ale nigdy nie stracisz z Nim więzi. To jest wieczne! W przeciwieństwie do finansowych bogactw, twoja więź z Bogiem jest wieczna. Wykracza ona poza grób, poza śmierć. Niech pobożność stanie się twoją podstawową troską, z której przyjdzie zaspokojenie i zadowolenie. Amen!

Druk