ZAWIERZENIE BOGU

11.05.2014

“Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli.” - Księga Psalmów 9:10

Czy nie jest to zadziwiające ilu osobom zawierzamy każdego tygodnia? Ufamy farmaceutom, którzy dają nam właściwe leki, z recept, których my sami nie jesteśmy w stanie odczytać. Ufamy pilotom, i ich umiejętnością sterowania tą wielką maszyną tak, aby dotrzeć do miejsca, do którego zmierzamy. Gdy utkniemy w korku na autostradzie, powierzamy nasze życia inżynierom oraz załogom budującym drogi, wierząc, że mosty postawione przez nich wytrzymają.

A mimo to ludzie mają problem, aby zawierzyć Bogu.

Często zdarza się, że mówią: ”Nie widzę Go.” A czy my widzimy inżynierów, którzy zaprojektowali most? Czy znamy pilotów, którzy sterują samolotem? Zazwyczaj nie. Dlaczego więc, tak trudno nam jest zaufać Bogu, naszemu stwórcy, który kocha nas nade wszystko, i który nawet poświęcił Swojego syna, aby odkupić nasze grzechy i zapewnić nam życie wieczne?

Czy nie wydaje ci się to być zadziwiające? Przecież tak naprawdę, to nie ma sensu, abyśmy ufali człowiekowi, który nie jest doskonały, a nie ufali perfekcyjnemu Bogu.