Biblia

4.10.2021

„Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim." - Księga Psalmów 119:105

Biblia jest bestsellerem, który wielu ludzi kupuje, ale nigdy nie czyta. A nie ma bogatszej i bardziej ponadczasowej książki. Warto zapoznać się z jej treścią.

Całe Pismo Święte powstało z inspiracji Boga. Zdumiewające! Wszystkich sponad czterdziestu autorów piszących biblijne księgi w okresie dłuższym niż 1600 lat, natchnął ten sam Bóg, aby przekazać nam jasne i spójne przesłanie.
Pismo Święte:

– naucza nas o Bogu, ludziach i życiu,

– mówi nam, kiedy postępujemy źle i mamy się poprawić,

– pomaga nam powrócić na właściwą drogę i jak dobry lekarz wskazuje na problem i jego rozwiązanie,

– to podręcznik uczący życia w sposób miły Bogu.

Pismo Święte ukazuje nam jak mądrze i skutecznie stawić czoła każdemu wyzwaniu.

Biblia jest książką niezwykle wartościową. Mam nadzieję, że przeczytacie ją ufając, że Bóg chce do was przemówić za jej pośrednictwem. Możecie w niej znaleźć receptę na życie.