Myśl dnia

“Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, który Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie.”J 6:57

Bóg Ojciec

Jezus często używał terminu “Ojciec” w odniesieniu do Boga. Zwykle było to określenie Abba (Tatuś, Ojcze), ale pojawiło się też greckie imię Pater, które ma cztery znaczenia: karmicielka, obrońca, poplecznik i zaopatrzyciel. Zwracając się w ten sposób do Boga Jezus opisał w ten sposób idealnego ojca:

1. Karmicielka – osoba, która wzmacnia rodzinę; jest piękna, kochająca i zachęcająca i wspierająca każdego członka rodziny.
2. Obrońca – każdy dom potrzebuje ojca, który jest silny i kochający. Siła jest motywowana miłością w obliczu zła.
3. Poplecznik- strażnik Pobożnego charakteru i wartości. Daje przykład swoim życiem i tak też naucza.
4. Zaopatrzyciel – zaspokaja potrzeby materialne, edukacyjne i potrzeby fizyczne swojej rodziny. Jest niezawodny, odpowiedzialny i godny zaufania.

Jezus naucza o swoim Ojcu poprzez zastosowanie właściwych terminów, które w niesamowity sposób opisują Boga. Każdy z nas ma tatę. Ci z nas, którzy mają prawdziwie dobrego tatę są niesamowicie błogosławieni. Jeżeli natomiast tak nie jest Bóg jest gotowy zaadoptować Ciebie jako swoje dziecko. Musisz przez wiarę uwierzyć w Jego Syna Jezusa Chrystusa. On Jest doskonałym Ojcem nawet dla tych, którzy mają już super tatę albo go nie mają i potrzebują prawdziwej Ojcowskiej miłości.

Druk