BOŻE SPOJRZENIE NA ROZWÓD I PONOWNE MAŁŻEŃSTWO

20.05.2020

„A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.”  Ewangelia św. Mateusza 19:9

 

Wiele osób zastanawia się nad kwestią rozwodów i ponownych małżeństw. Czy tak wolno? Co na ten temat mówi Bóg  w Biblii? Sprawa wygląda na bardzo skomplikowaną i często tak właśnie postrzegamy sytuacje, w których zadajemy sobie tego typu pytania. Okazuje się jednak, że na ten temat Jezus wypowiedział się dość obszernie.

Jeśli chcesz, możesz postudiować Jego słowa zawarte w Ewangelii św. Mateusza 5:31-32 i 19:1-9 lub w Ewangelii św. Marka 10:11-12. Pamiętaj jednak, by studiując nauczanie Jezusa nie wyrywać pojedynczych wersetów lub ich części z kontekstu całego nauczania i całego Pisma. Jezus wspomina o kilku ważnych problemach w kontekście rozwodu i ponownego małżeństwa, te kwestie zostały także poruszone w innych fragmentach Pisma Świętego.

  1. Cudzołóstwo. W przypadku cudzołóstwa rozwód jest możliwy, a ponowne małżeństwo dopuszczalne, ale trzeba pamiętać, że nie dotyczy to małżeństwa, które rozpoczęło się od cudzołożnego związku. Takie małżeństwo zawsze postrzegane jest jako grzeszne.
  2. Porzucenie przez niewierzącego współmałżonka. W 1 Liście św. Pawła do Koryntian 7:12-15 opisana jest taka właśnie sytuacja. Biblia jasno tłumaczy, że w takim przypadku pozostawiony małżonek nie jest już związany i może ponownie wejść w związek małżeński.
  3. Przemoc fizyczna. Taki przypadek nie jest opisany wprost, ale większość duszpasterzy zgadza się, że w przypadku powtarzającej się przemocy fizycznej, rozwód może okazać się „mniejszym złem”. Zapewne powinien on być poprzedzony sądową separacją, by dać małżonkom jeszcze szansę na pojednanie. W perspektywie jednak przemoc fizyczna, a nawet morderstwo małżonka wydają się przerażającą konsekwencją i strasznym grzechem.
  4. Przemoc psychiczna. W żadnym miejscu Biblia nie wspomina, by przemoc psychiczna była wystarczającym powodem dla rozwodu. Nie oznacza to, że taki problem nie istnieje, wiele osób zmaga się z nim w swoich małżeństwach i jest to dla nich bardzo trudne. Trzeba jednak pamiętać, że żyjąc obok siebie nawet żarliwie wierzący małżonkowie czasem ranią się nawzajem. Każde małżeństwo przeżywa wzloty i upadki – jest to naturalna część życia i w żadnym razie nie może być usprawiedliwieniem dla rozwodu.
  5. Rozwód nastąpił przed nawróceniem. W 2 Liście św. Pawła do Koryntian 5:17 możemy przeczytać bardzo wyraźną deklarację, która wyjaśnia tę kwestię: “Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

Sprawa rozwodu i ponownego małżeństwa jest skomplikowaną kwestią. Jezus Chrystus przez swoją śmierć odkupił cały nasz grzech, wstyd a nawet zranienia w zerwanych relacjach. W Nim stare przeminęło, a wszystko stało się nowe.