BOŻY PORZĄDEK

8.07.2021

"Gdy Jezus wstał, zapytał ją: "Kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił?". Ona zaś odparła: "Nikt, Panie". Wtedy Jej oświadczył: "Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz." - J 8: 10-11

Kiedy przywódcy religijni przyłapali kobietę na gorącym uczynku cudzołóstwa przyprowadzili ją do Jezusa by zobaczyć co uczyni. Kobieta była jedynie pionkiem w ich pragnieniu zdemaskowania Jezusa. Byli wstrząśnięci słysząc Jego odpowiedź. Zwróć uwagę na kolejność słów Jezusa. “Nie potępiam ciebie. Idź, lecz odtąd już nie grzesz.” Nawet, jeśli kobieta zasłużyła na śmierć, co było zgodne z tamtejszym prawem, Jezus Chrystus powiedział: “Nie potępiam ciebie” i wtedy powiedział jej żeby “nie grzeszyła więcej.”

Niektóre kościoły przekręcają ten Boży porządek. W wielu z nich możemy usłyszeć: „Jeśli jesteś gotowy zmienić swoje życie, wtedy doświadczysz miłości Chrystusa. Zmień najpierw swoje życie a wtedy będziesz tutaj mile widziany.” Jezus natomiast mówi inaczej: “Wybaczyłem tobie, teraz zmień swoje życie.” Kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasze życie zostało uratowane od kary śmierci z powodu grzechu nie będzie ono już nigdy takie same.

Tak też naszą odpowiedzialnością, jako kościół jest docierać do tych, którzy są złamani i potrzebują Zbawiciela. Naszą odpowiedzialnością jest także docierać do ludzi spoza kościoła, którzy podobnie jak my stworzeni na obraz Boga, potrzebują związku ze swoim Zbawicielem. Nowe życie oznacza przemienione życie. Etykiety są zdjęte. Znika wstyd tak samo jak poczucie winy. Jest się nowym stworzeniem. Z wdzięczności za ten niewiarygodny dar, każdy kto tego doświadczy, ma wewnętrzne pragnienie by zmienić się i żyć w taki sposób by podobać się Bogu. Jeśli nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnej wdzięczności. Jeśli nie ma żadnej wdzięczności, nie było to doświadczenie Bożej łaski.