Myśl dnia

Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci,wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.

List św. Pawła do Rzymian 6: 3-7

CZAS BY ŚWIĘTOWAĆ

Kwiaty, druhny, biała suknia. Wszyscy widzieliśmy ceremonię ślubną. Niektóre są okazałe, z ceremoniałem, dużą orkiestrą w okazałych kościołach i kaplicach; inne raczej nieduże, intymne, czasem na uboczu, w jakimś spokojnym miejscu i z towarzyszeniem ledwie garstki najbliższych. Bez względu na rozmiar i styl, każda ceremonia ślubna ma ten sam cel – para publicznie ofiaruje swoje życie sobie nawzajem.

Nigdy, ani razu, nie widziałem ślubu, podczas którego młoda para zakochała się w sobie podczas ceremonii. Nigdy też nie widziałem ślubu na którym młoda para zdecydowała – podczas ceremonii – o wzajemnym oddaniu się sobie nawzajem. Ta decyzja zapadała długo wcześniej. Podobnie chrzest jest publicznym wyrażeniem przed Bogiem i ludźmi czegoś, co zachodzi w ludzkim sercu i życiu.

Co więc wyraża chrzest wodny? Poprzez chrzest deklarujemy, że Chrystus umarł za nasze grzechy, a my umieramy dla naszego życia bez Chrystusa. Umieramy dla naszych grzechów i samolubnych pragnień. Przez chrzest wyznajemy to, co już się dokonało – podjętą decyzję o zaufaniu i naśladowaniu Chrystusa.

Ale to nie wszystko. Wynurzenie się  z wody symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ze śmierci do życia. To reprezentuje drugą część Dobrej Nowiny. Wyznajemy, że tak, jak na zewnątrz obmywa nas woda, tak samo Chrystus obmył nasze serce. Uwolnił nas, a teraz my dostępujemy przywileju podążania za zmartwychwstałym Zbawcą, już zawsze.

Podobnie jak przy ceremonii ślubu, to jest moment zmiany w życiu. Moment pełen nadziei i świętowania, bo chrzest jest czymś, co należy świętować. Czy celebrowałeś moment, w którym zmieniało się twoje życie, moment bez powrotu, deklarację tego, co zrobił dla ciebie Chrystus? To coś, co może robić tylko naśladowca Jezusa. Tej decyzji nie podejmie za ciebie żaden rodzic. To wybór wypływający z wiary w Jezusa.

Druk