Myśl dnia

"Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez odpuszczenie grzechów." - Ewangelia wg. św. Łukasza 1:77

Czym jest Ewangelia?

Chrześcijanie często nawiązują do “ewangelii”, ale co to tak naprawdę oznacza?

To oznacza, że Bóg Cię kocha. On ma cel dla Twojego życia. On chce abyś żył w spełniony sposób. To jest wspaniała nowina i wszyscy tego pragną.

My jednak często mamy problem z doświadczaniem Bożej miłości. Jeśteśmy oddzieleni od Boga ze względu na grzech. Jedną z definicji grzechu jest “nie trafianie do celu, który Bóg ma dla naszego życia.” Chodzi o ciągłą walkę pomiędzy naszymi a Bożymi planami. Rozwiązaniem jest jednak Jezus. On umarł za nasze grzechy i po trzech dniach zmartwychwstał udowadniając, że jest Bogiem.

To wymaga wiary i zaufania, że Chrystus jest Zbawicielem świata. To jest istota ewangelii. Czy wierzysz w to? Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu dla każdego, kto wierzy.

Druk