Myśl dnia

“Rozkoszuj się Panem, a da ci czego życzy sobie serce twoje.”Ps 37:4

CZYM JEST “POWOŁANIE”?

Powołanie to słowo, które różnie się kojarzy, ale jaka jest biblijna definicja powołania?

Powołanie to zaproszenie od Boga, by służyć czemuś większemu niż my sami. To jest wezwanie by pójść za Nim, by zaufać Mu i żyć w zgodności z celami wyznaczonymi nam przez naszego Stwórcę. Nikt z nas nie jest dziełem przypadku i każdy został ukształtowany w wyjątkowy sposób. Czy zastanawiałeś się nad tym jakie przesłanie Bóg umieścił w twoim życiu, którym możesz dzielić się z innymi?

Realizacja powołania jest zawsze związana z poświęceniem. Wymaga podjęcia inicjatywy w oparciu o to co stanowi nasze obdarowanie. To zmusza nas by polegać na Bogu. Jezus wielokrotnie zachęca do tego by pójść za Nim. Paradoksalnie wyzbywając się siebie, a skupiając na Bogu, możemy odkryć istotę naszego wyjątkowego powołania. Słowa psalmisty pięknie to wyrażają: “Rozkoszuj się Panem, a da ci czego życzy sobie serce twoje.” Zacznij szukać swego powołania u Bożego źródła, a zobaczysz jak to niesamowicie zmieni Twoje życie. Czy wiesz co jest Twoim powołaniem?

Druk