Definicja sukcesu

25.02.2020

Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. - Księga Jozuego 1:7

Jak osiągnąć trwały sukces? Jaka jest Twoja definicja sukcesu?

Ann Landers, doradca medialny ,napisała kiedyś: „Dla wielu ludzi pieniądze stanowią o mierze sukcesu. Jeśli żyją w dobrobycie i komforcie, myślą, że osiągnęli sukces. Jednak wielu z nich przegrywa swoje życie.”

Og Mandino, autor książki „The Gretest Salesman in the World” („Najlepszy sprzedawca na świecie”) napisał: „Jedynym rozróżnieniem pomiędzy sukcesem a porażką są dobre i złe przyzwyczajenia – sukces jest stanem naszego umysłu.”

Jaka jest Twoja definicja sukcesu? Pozwól, że zasugeruję swoją definicję: sukces jest procesem wypełniania swojego celu życiowego i robienia tego dobrze. Inaczej mówiąc sukces jest owocem dobrego życia.

Jezus Chrystus jest dobrym przykładem. On dokładnie wiedział, jaki jest Jego cel życiowy: objawić Boga ludziom i wcielić się w Zbawiciela świata poprzez oddanie swojego życia za nasze grzechy. On wypełnił ten plan w doskonały sposób. Poszukując definicji sukcesu dla swojego życia, przyjrzyj się Jezusowi. On może Cię wprowadzić na drogę do osiągnięcia sukcesu z Bożej perspektywy. Sukcesu, który wykracza poza ramy życia i otwiera drzwi do wieczności.