DLACZEGO BÓG STWORZYŁ MAŁŻEŃSTWO?

3.01.2022

"I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich." - Księga Rodzaju 1:27

Pismo Święte bardzo mocno podkreśla świętość małżeństwa. Aby zrozumieć z jakiego powodu Bóg ceni małżeństwo potrzebujemy spojrzeć na przyczyny jego stworzenia. W księdze rodzaju Bóg wyjaśnia podając nam cztery powody. Na początku oświadcza: “Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię.” Bóg potrzebował zaludnionego świata a najlepszym sposobem aby wypełnić Jego plan było stworzenie do tego celu małżeństwa. Po drugie Bóg mówi “panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! ” Innymi słowy, mąż w partnerstwie ze swoją żoną ma zarządzać ziemią i troszczyć się o środowisko naturalne.

“Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.” Głęboka potrzeba bliskiej relacji z drugim człowiekiem najwyraźniej była inspiracją do ustanowienia przez Boga instytucji małżeństwa. Ale to jeszcze nie jest wszystko. “Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.” Bóg stwierdza, że ciało współmałżonka jest stworzone aby czerpać z niego radość co także definiuje małżeństwo jako szczególną relację.

Bóg jasno komunikuje – od stworzenia świata – że małżeństwo jest integralną częścią Jego planu. Z tego też właśnie powodu wymaga od nas aby małżeństwo było traktowane jako święty skarb.