Myśl dnia

“Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” – List do Hebrajczyków 11:1

Doświadczona wiara

Jest wiele różnych definicji wiary. Czym jest wiara w Boga? Niektórzy twierdzą, że chodzi tu jedynie o poznawanie prawd zawartych w Piśmie Świętym. Owszem, znajomość Pisma Świętego jest ważna, ale samo poznanie bez odpowiedniej praktyki w życiu codziennym nie odzwierciedla istoty wiary.

Pismo Święte definiuje wiarę w następujący sposób: “Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (List do Hebrajczyków 11:1). Oznaczacza to, że wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy w oparciu o obnietnice Boże. Wiara jest też przeświadczeniem o praktycznym wpływie Bożej rzeczywistości na nasze życie.

Po tej definicji znajdujemy krótkie podsumowanie praktycznych zastosowań tak opisanej wiary w różnych sytuacjach w życiu biblijnych bohaterów takich jak Abel, Henoh, Noe, Abraham, Mojżesz czy Jakub. Warto przestudiować ich historie i zobaczyć jak perspektywa wiary zmienia życie człowieka.

Rozdział ten kończy się również opisem tych, którzy ze względu na wiarę byli prześladowani i nie doświadczyli spełnienia w taki sam sposób jak wcześniej opisani bohaterowie, a jednak Bóg był również z nimi.

Rzeczystość wiary wymaga zaufania Bogu zarówno w czasie dobrym jak i czasie pustyni. Wiara z definicji jest “dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”. Wiara dodaje siły i wzbudza nadzieję, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Daje perspektywę, że jest w życiu coś znacznie więcej ponad to co widzimy swoimi oczyma.

Możemy wyznawać, że znamy prawdy zawarte w Piśmie Świętym, ale zanim nie zaczniemy ich wprowadzać w życie poprzez wiarę, to tak naprawdę nie poznamy istoty tego co kryje się za Bożym Słowem. Jaka jest Twoja wiara?

Druk