Dzień Pamięci

29.02.2020

„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich." - Ewangelia wg św. Jana 15:13

W Dniu Pamięci należy przeznaczyć trochę czasu na wyrażenie wdzięczności tym, którzy oddali życie za naszą wolność oraz tym, którzy ponieśli ofiarę za swój kraj. Myślimy o tych, którzy bohatersko zginęli w czasie Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej, w Korei, w Wietnamie, w Zatoce Perskiej oraz całkiem niedawno – w Iraku.

Wspomnijmy tych, którzy w tych wojnach stracili życie. Jezus powiedział: „Nikt nie miłuje bardziej niż ten, który oddaje życie za swoich przyjaciół.” Ci żołnierze są przykładem ,jak należy służyć naszemu narodowi. Jednakże Chrystus dał najlepszy przykład służby, oddając Swe życie za całą ludzkość.
W Dniu Pamięci nie zapomnijmy o tych, którzy przelali swoją krew za nasz naród oraz o Tym, który oddał życie dla naszego zbawienia. Mam nadzieję, że znajdziecie trochę czasu, by wspomnieć tych, którzy zapłacili ostateczną cenę.